قیمت لحظه ای ارز ها

نام قیمت (تومان) قیمت (دلار) ۱ ساعت ۲۴ ساعت ۷ روز ارزش بازار حجم بازار (۲۴ ساعت) عرضه کل
 اتریوم 5,064,077 230.1853 -0.53٪ 2.93٪ -0.51٪ 25,314,546,861 17,831,817,516 109,974,641
 بیتکوین 200,286,281 9,103.9219 -0.19٪ 4.15٪ 2.78٪ 166,190,375,962 38,882,541,188 18,254,812
 بیت کوین کش 7,371,141 335.0519 -1.31٪ 5.03٪ 2.49٪ 6,136,341,184 4,644,824,394 18,314,600
 استالر 1,321 0.0601 -0.19٪ 2.82٪ -1.48٪ 1,214,613,376 419,277,541 50,001,803,906
 تتر 0 0.0000 ٪ ٪ ٪ 0 0 0